email a friend
printable version
Eastern Arc Mountains Site List Tanzania

Protected Sites in EACF of Tanzania

 

Key Biodiversity Areas in Tanzania that occur within the Eastern Arc Mountains

 

 Site Name Country Site Type
Bagamoyo District Coastal ForestsTanzaniaIBA and KBA
Dar es salaam CoastTanzaniaIBA and KBA
East Usambara MountainsTanzaniaIBA and KBA
Handeni District Coastal ForestsTanzaniaIBA and KBA
Jozani Forest Reserve, ZanzibarTanzaniaIBA and KBA
Kilombero ValleyTanzaniaIBA and KBA
Kilwa District Coastal ForestsTanzaniaIBA and KBA
Kisarawe District Coastal ForestsTanzaniaIBA and KBA
Latham IslandTanzaniaIBA and KBA
Lindi District Coastal ForestsTanzaniaIBA and KBA
Mafia IslandTanzaniaIBA and KBA
Mikumi National ParkTanzaniaIBA and KBA
Mkomazi Game ReserveTanzaniaIBA and KBA
Mnazi BayTanzaniaIBA and KBA
Muheza District Coastal ForestsTanzaniaIBA and KBA
Newala District Coastal ForestsTanzaniaIBA and KBA
Nguru MountainsTanzaniaIBA and KBA
Nguu MountainsTanzaniaIBA and KBA
North Pare MountainsTanzaniaIBA and KBA
Pande and Dodwe Coastal ForestsTanzaniaIBA and KBA
Pangani District Coastal ForestsTanzaniaIBA and KBA
Pemba IslandTanzaniaIBA and KBA
Rubeho MountainsTanzaniaIBA and KBA
Rufiji DeltaTanzaniaIBA and KBA
Rufiji District Coastal ForestsTanzaniaIBA and KBA
Selous Game ReserveTanzaniaIBA and KBA
South Pare MountainsTanzaniaIBA and KBA
Tanga North-Kibo Salt PansTanzaniaIBA and KBA
Tanga SouthTanzaniaIBA and KBA
Udzungwa MountainsTanzaniaIBA and KBA
Udzungwa National ParkTanzaniaIBA and KBA
Ukaguru MountainsTanzaniaIBA and KBA
Uluguru MountainsTanzaniaIBA and KBA
Uvidunda MountainsTanzaniaIBA and KBA
West Usambara MountainsTanzaniaIBA and KBA
Zanzibar Island-East CoastTanzaniaIBA and KBA
Zanzibar Island-South CoastTanzaniaIBA and KBA
BagamoyoTanzaniaKBA
Bagamoyo (Kikoka Forest Reserve)TanzaniaKBA
BunguTanzaniaKBA
DzitzoniTanzaniaKBA
Korogwe (Kwashemshi Sisal Estate)TanzaniaKBA
Lindi (Kengedi)TanzaniaKBA
Lindi (Mkindani)TanzaniaKBA
Lindi (Ngongo)TanzaniaKBA
Lindi (Nondora)TanzaniaKBA
Lindi (Nyangao River)TanzaniaKBA
Lindi (Ras Rungi)TanzaniaKBA
Lindi (Tendaguru)TanzaniaKBA
Lindi CreekTanzaniaKBA
Lindi District Coastal ForestsTanzaniaKBA
Lukoga Forest ReserveTanzaniaKBA
Magombera Forest ReserveTanzaniaKBA
Mahenge (Kwiro Forest)TanzaniaKBA
Mahenge (Liondo)TanzaniaKBA
Mahenge (Lipindi)TanzaniaKBA
Mahenge (Sali)TanzaniaKBA
Mahenge Scarp Forest ReserveTanzaniaKBA
Makongwe IslandTanzaniaKBA
MasasiTanzaniaKBA
Masasi (Nyengedi)TanzaniaKBA
Masasi EastTanzaniaKBA
Mikindani (Mnima)TanzaniaKBA
Mikindani (Mtwara inland)TanzaniaKBA
Mikindani District (Mtwara-Mikindani)TanzaniaKBA
Mpanga Village Forest ReserveTanzaniaKBA
Mtanza Forest ReserveTanzaniaKBA
MtwaraTanzaniaKBA
Newala (Kitama)TanzaniaKBA
Newala (Kitangari)TanzaniaKBA
Newala (Mahuta)TanzaniaKBA
Nyumburuni Forest ReserveTanzaniaKBA
Nzovuni RiverTanzaniaKBA
Pangani (Bushiri)TanzaniaKBA
Pangani (Hale-Makinjumbe)TanzaniaKBA
Pangani (Mauri)TanzaniaKBA
Pangani (Mwera)TanzaniaKBA
Pangani DamTanzaniaKBA
Panza IslandTanzaniaKBA
Ras KituaniTanzaniaKBA
River WamiTanzaniaKBA
SangeraweTanzaniaKBA
SemdoeTanzaniaKBA
Shikurufumi Forest ReserveTanzaniaKBA
Sinza River-near University of Dar es salaamTanzaniaKBA
Tanga (Duga)TanzaniaKBA
Tanga (Gombero Forest Reserve)TanzaniaKBA
Tanga (Morongo)TanzaniaKBA
Tanga (Nyamaku)TanzaniaKBA
Tanga (Pangani)TanzaniaKBA
Tanga (Sigi River)TanzaniaKBA
Ukaguru MountainsTanzaniaKBA
Ukwama Forest ReserveTanzaniaKBA
Utete (Kibiti)TanzaniaKBA
Uzaramo (Dar to Morogoro)TanzaniaKBA
Uzaramo (Msua)TanzaniaKBA
Verani South WestTanzaniaKBA
VigolaTanzaniaKBA
Zanzibar (Kituani)TanzaniaKBA
Zanzibar (Muyuni)TanzaniaKBA